Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
Wala akong pera pang-cab
Kaya mas prefer ko mag-jeepney
Ikaw ang hihilingin
Kung sakaling makatagpo ng genie
Lagi kang nasa ulo ko
Parang paborito ko'ng suoting beanie
Mahal kita Sheki
Kahit na size mo ay mini
...
marrion
Written by
marrion  15/M/The Philippines
(15/M/The Philippines)   
  4.1k
   Sam
Please log in to view and add comments on poems