Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2019
Wala ang pamagat,
Malalim parang dagat.
Marahil isang alamat,
Puno ng lamat at sugat.

Patuloy pa rin ang aking kwento,
Kahit ano pa ang naging engkwentro.
Ang bawat katagang hindi imbento,
Ilalapat sa aking pulang kwaderno.
July 8, 2019 - 22:56
Meruem
Written by
Meruem  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
  780
     DMG, Sally A Bayan, Joey, Colm, Joaquin and 1 other
Please log in to view and add comments on poems