Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2019
Ibenenta ang sarili upang makabili ng kaunting dangal,
Para maliit na salaping hawakan lamang nang saglit ng madungis na kamay

Nanginginig habang malalim ang hinga, ngayon paba isusugal?
Kapirasong pagasa na lamang ang natitirang karamay
makesnosenseatall, makesnodifferenceatall
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
2.2k
 
Please log in to view and add comments on poems