Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 11
Takot ako sa katahimikan
na dati nama'y kayang sabayan.
Tara samahan akong kumanta at sumayaw,
sundan natin bawat alingawngaw.

Takot akong maiwan
na dati nama'y sanay na may lumilisan.
Tara samahan ako at hawakan aking kamay,
ako'y tanganan at sa aki'y umakbay.
02.11.19 8:11pm
Uanne
Written by
Uanne  29/F/Quezon City
(29/F/Quezon City)   
  2.7k
   AUGUST
Please log in to view and add comments on poems