Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2018
Gaano ka kasigurado sa paligid na ginagalawan mo?
Isang araw ay maglalakad ng walang bigat sa mga balikat
Ninanamnam ang bawat haplos ng hangin, ang ginhawang dala nito
Bibigyan ng dahilan ang hindi at oo
At isang araw ay magmamasid
Sa mundong parang hindi ka naging parte nito
Itinulak ng tadhana palabas at hindi na nakatago
Ginapos ng hinagap at hindi na nakatayo
Ano pang silbi ng mga paa ,
Ng labi’t mga mata?
Tinalikuran ka na rin ng sarili **** isipan
Di tanggap ang pagtraydor ng akala mo’y iyo
Inuulit ang mga dasal bago kalimutan ang lahat
Sadyang hindi makailag sa pasaring ng mundo
Hinihiling na tumigil na β€˜to
Tigil na
At kung hindi, ako na lang ang hahayo.
01/04/18
gaano katagal dapat maghintay?
Para kay B.
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
1.5k
   Toriana
Please log in to view and add comments on poems