Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cathleen Sy Jul 2018
Hustisya para sa amin,
Pakinggan ang aming mga dalangin.

Pera ang nagmistulang daan para mamulat sa katotohanan,
Na ang aming kinakasama sa araw araw ay nagbabalat kayo.

Ipinangako at ibibigay ang lahat para sa’yo,
Ngunit nasaan na nga ba ang ito?

Ngayon pinagsisihan na ang lahat,
Marahil hindi na alam kung sino sa kanila ang tapat.
cherry blossom Jan 2018
Gaano ka kasigurado sa paligid na ginagalawan mo?
Isang araw ay maglalakad ng walang bigat sa mga balikat
Ninanamnam ang bawat haplos ng hangin, ang ginhawang dala nito
Bibigyan ng dahilan ang hindi at oo
At isang araw ay magmamasid
Sa mundong parang hindi ka naging parte nito
Itinulak ng tadhana palabas at hindi na nakatago
Ginapos ng hinagap at hindi na nakatayo
Ano pang silbi ng mga paa ,
Ng labi’t mga mata?
Tinalikuran ka na rin ng sarili **** isipan
Di tanggap ang pagtraydor ng akala mo’y iyo
Inuulit ang mga dasal bago kalimutan ang lahat
Sadyang hindi makailag sa pasaring ng mundo
Hinihiling na tumigil na ‘to
Tigil na
At kung hindi, ako na lang ang hahayo.
01/04/18
gaano katagal dapat maghintay?
Para kay B.

— The End —