Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
Lumipas ang mga buwan
Lumalim ang nararamdaman
Oras na para iyong malaman, na
Yung pag-ibig ko sa'yo ay handa kong ipaglaban
Dahil sa piling mo natagpuan ko ang tunay na kasiyahan.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  1.1k
   Lior Gavra
Please log in to view and add comments on poems