Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Ang hirap pala ipakita sa mundong ito kung ano at sino ka.
Ang hirap, kasi yung mga taong nakapaligid sa'yo akala nila perpekto ang tingin sa mga sarili nila.
Ang hirap ipakita ang totoong ikaw kasi takot ka nang hilain ka pababa gamit ang kanilang makapangyarihang salita.
Ang hirap ng ngumiti kung nakakapagod na.
Pero sa ngayon, isantabi ko muna ang takot at mga kahinaan dahil alam ko kaya ko pang lumaban sa mapanghusgang mundo na ating ginagalawan.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  2.2k
   ---
Please log in to view and add comments on poems