Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2016
072416 #Entry

Naisip kong magnakaw,
Magnakaw ng tingin.
Pagkat ramdam ko
Ang bigat na tangan ng pagkatao.

Alam kong nabibigla ka
Sa sunud-sunod na pagsubok.
Bagamat nais kang yakapin,
Idaraan na lamang sa panalangin.

Kayanin natin kahit mabigat,
Kahit mahirap
At kahit maulap ang daan.
Kayanin natin
Pagkat *buhay ay di atin.
Oo, alam ko na. Pero hindi mo alam na alam ko. Kaya kahit ako'y tiyak sa pag-ibig ko sayo, hindi ko magawang akbayayin ang paghihirap mo.
Sy Lilang
Written by
Sy Lilang  PPC Palawan, Philippines
(PPC Palawan, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems