Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2016
Hindi ko kailangan ang kasikatan,
Kung wala naman akong kaibigan.
Kaibigang lagi kong maaasahan,
Sa pighati man o kakulitan.

Hindi ko kailangan ang kasikatan,
Kung pamilya ko'y makakalimutan.
Hindi ko sila pwedeng pabayaan,
Sa kanila po nanggaling ang katalinuhan.

Hindi ko kailangan ang kasikatan,
Kung Diyos ay aking lalayuan,
Sisisihin kapag may kasalanan,
At iiwan ng walang pakundangan.
Written by
Eugene  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
7.0k
     Sy Lilang and Eugene
Please log in to view and add comments on poems