Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
CharmedlyJynxed May 2019
this day has finally arrived.
no more sufferings and pain
but longing and mourning remains.
regrets and what ifs comes after.

memories will always be treasured.
all the good deeds will be remembered.
saying goodbye is the hardest
but i know its for the best.
for my dearest tatay
CharmedlyJynxed May 2019
bakit tayo umaasa?
bakit ang dali nating maniwala sa bawat kataga nya?
bakit ang dali nating kiligin sa bawat lambing nya?
bakit ang dali nating lumambot sa bawat haplos nya?
bakit ang dali nating magtiwala sa bawat pangako nya?
bakit ang dali nating mahalin sya kahit wala namang kasiguradohan tayo'y mamahalin nya?
CharmedlyJynxed Apr 2019
Love is contentment. With all the flaws and drawbacks, we still make commitment.
Love is acceptance. Even having a lot of doubt, we still look for that one assurance.
Love is selfless. Fulfilling his happiness even if it means making her a mess.
Love is effortless. Even with his smallest gesture, her world seemed harmless.
Love is nondestructive. Making the best out of each other in the worst time of your lives.
Love is a choice. We don’t choose who we fall in love but it’s our choice to stay in love.
Love is something all of us anticipates. However, we often hurry ourselves to fall in love and end up with the ones not for us.
Remember: Love is a waiting game. Regardless of how long or short we wait; there’ll be someone who’ll make our desire flame.

WHAT IS LOVE FOR YOU?
CharmedlyJynxed Apr 2019
alas otso ng gabi.
nakatayo't naghihintay sa tabi.
mga letterang pilit inaaninag,
na ilaw ng poste ang tanging liwanag.

isa, dalawa, limang minuto,
hanggang umabot sa alas otso imedya
Nang sa wakas sa harap ko'y huminto.
nagmadaling sumakay kaya't ikay nabungo ng di sadya.

ako'y komportable sa pagkakaupo,
habang ika'y ngalay sa pagsabit.
nang ika'y nakaupo ako'y iyong kinalabit.
ngumiti ng kay tamis sabay sabing "bayad po".

natulala't nabighani sa iyong ngiti,
kaya't sinadyang madampian ang iyong palad.
puso'y di mapakali tila ba kinikiliti
napakasarap sa pakiramdam, walang katulad!

sa sumunod na araw, di nag atubiling magmadali,
pigil hininga sa pag aakalang ika'y makikita muli
pagdating ko'y hinanap ka ngunit wala ka na
tila ba sinasabing hindi tayo tinadhana.

— The End —