Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
bakit tayo umaasa?
bakit ang dali nating maniwala sa bawat kataga nya?
bakit ang dali nating kiligin sa bawat lambing nya?
bakit ang dali nating lumambot sa bawat haplos nya?
bakit ang dali nating magtiwala sa bawat pangako nya?
bakit ang dali nating mahalin sya kahit wala namang kasiguradohan tayo'y mamahalin nya?
Written by
CharmedlyJynxed  27/F
(27/F)   
  6.6k
   fraudelle and jerelii
Please log in to view and add comments on poems