Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Pakakawalan na kita
Sapagkat sabi nila ay hindi ka na raw masaya

Mga kamay mo'y bibitawan ko na
Hahayaan ka na sa piling ng iba

Sabi nila ito raw ang tama
Dito ka raw magiging maligaya

Ngunit paano naman ako?
Bakit tila walang nagtatanong kung ayos lang ba ako?
Pakyu. Pano naman ako? Ako na ang nagpalaya ako pa ang nagmukhang masama.

— The End —