Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
AnnaStorm Dec 2015
En prins kom op af vandet
Og kyssede min skygges pande
Og gift blev de også
Min skygge er viet bort
Til skyggedrengen

— The End —