Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
En prins kom op af vandet
Og kyssede min skygges pande
Og gift blev de også
Min skygge er viet bort
Til skyggedrengen
Written by
AnnaStorm  Denmark
(Denmark)   
805
   Lior Gavra
Please log in to view and add comments on poems