Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Heto ako
naka upo sa isang sulok
muling nag mumukmok,
Hindi alam ang gagawin
sa nararanasang pasanin

Heto ako
labis ng nasasaktan
ang pusoy sugatan,
damdaming luhaan
sa mga pagsubok na nagdaan

Heto pa rin ako
sa buhay ay nagsasawa
sapagkat akoy walang magawa,
sa mga pinagdadaanan
na Kay hirap labanan

Heto ako
nagtatago sa mundo ng kadiliman
na puno ng kadalamhatian,
at nakulong sa kalungkutan
dahil sa problemang walang kalutasan

muli
Heto ako
naghahangad ng karamay
ngunit tinurin akong patay,
patay sa kanilang paningin
kaya't ang buhay ninais kitilin

ngayon?
Heto na ako
tinapos na ang lahat
tinigil na ang Hindi dapat,
kung sa paraang ito akoy liligaya
ma's pipiliin upang mging masaya

tingnan mo ako
titigan ang aking mga mata
tila napakasaya
sapagkat tapos na
ang lahat ng sakit na nadarama.
ngayon ako'y Malaya na.
its all about suicide awareness, let us spread this just to be aware. thank you and GodBless

— The End —