Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
seethroughme Jun 6
as the world empties
of your icons and dreams
old, now, and dying
the actors you know on screen
the musicians and poets
that stitch up the scenes
of your life
flowing
ahead of you
in the stream
spirits blown forward
in the wind
seethroughme May 28
i’ve known you longer than i haven’t

the weight
of time
is lighter
as we carry it
together

our bond
is not
a chain
it’s a light
strong tether
seethroughme May 14
nóú is alles

dit verdwyn
of jy laat los of klou

glip deur
jou geheue as jy gryp
na die moes en sou

dis die vegeetbare rituele
die nietighede
wat ons op
ons voete hou

vou jou wasgoed
voer jou kinders
koester jou kleinood
onthou
om te onthou
seethroughme May 6
ek is
‘n honger wese
my lyf verslind alles
wat kan verteer
my brein smag altyd
na meer en meer

niks is sover genoeg nie

my keel bly oop
ek drink diep en weer
aan die kelk  
van die lewe
‘n dors geles
is ‘n oop deur

na ‘n nuwe smagting

ek bly
‘n honger wese
my ewige lus
is die soetste geur
die beste sous
vir alles
wat ek so swaar leer
dis die poort
na dit wat ek begeer
seethroughme Apr 13
trek jou kos uit
die modder
druk jou wortels
donkerdiep
suig jou lewe
uit die lig
reik jou takke
tot die bloue niet

drink alles om jou in
en draai dit tot groei
rig jou gesig na die son
tot jy bot en bloei

dis hier waar jy staan
tot hier het jy gekom
hier is ‘n kans
‘n plek om te blom
seethroughme Mar 16
alles
wat ek nog ooit
wou gehad het
het klaar deur my
vingers gevloei

alles
waarvoor ek nog ooit
gevra het
is gekry
en voor gebloei

alles
wat ek nog ooit
gegee is
se waarde het aanhou
groei

al wat ek kan sê is
dankie
soos die lewe
deur my gloei
seethroughme Mar 7
i no longer fear
you
so now i can love
you
for the savage
exquisite
beast
that you are
Next page