Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
w m  Dec 2016
26
w m Dec 2016
26
Ilang oras na akong nagsusulat
Ilang tinta at papel na ang nasayang
Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko malabas ang nais iparating ng puso
Wala akong magawa kung hindi titigan ang mga nasayang papel na nasa gilid ng aking mga kamay
Ilang ulit na akong nagpalit nang kulay ng tinta ng bolpen, nagbabakasaling kung kulay pula ang gamiting pangsulat, mawawala ang lungkot na nadarama na may mahal kang iba
Baka kung kulay dilaw ang bolpeng gagamitin mawawala ang sakit na nagpapaala-ala na hindi ako ang dahilan ng mga ngiti sa iyong labi
Baka kung kulay berde ang bolpeng gagamitin maglalaho ang mga luhang hindi maubos-ubos tuwing nakikita kitang kapiling siya
Ano pa ba ang dapat gawin?
Ilang papel pa ba ang masasayang para sayo?
Ilang kulay pa ba ng bolpen ang kailangan masayang para malaman ang nais sabihin
Hindi ko alam kung ano at paano
Ano ba ang dapat gawin para mawala ka sa isipan?
Paano ba kita bibitawan kung alam kong sa pagtawid sa kulay pula ramdam kong ako lang nakakapit?
Paano ko hihigpitan ang paghawak sa daming tumatawid sa dilaw na dahilan para bitawan ka kung alam kong malayo ka na para abutin pa
Paano kita hahanapin sa huling kulay berde kung alam kong wala na, tapos na
Wala ng dahilan para magpatuloy
Dahil alam kong hindi tamang ipagpatuloy itong bugso ng damdaming na kahit saang anggulo, hindi tama, hindi nararapat
Kaya hayaan mo kong sayangin ang mga papel, bahala na kung magalit ang kalikasan
Hayaan mo akong maubos ang lahat ng kulay ng ballpen dahil dito ko nalamang masasabi ang mga salitang dapat iparinig sayo
Wala na akong magagawa kung hindi hayaan ang panahon
Hayaan ang sariling humilom
Hindi ko alam kung gaano katagal
Pero hayaan mo, makakapagsulat ulit din ako gamit ang isang papel at kulay itim na bolpen balang araw para sa tunay na nakalaan nito
Pero sa ngayon hayaan mo lang muna akong titigan ka sa malayo habang nakatuon ang iyong mata sakanya
Hayaan mo lang muna akong iyakan ka habang hindi mo mapigilan ang ngiti sa iyong labi kasama siya
Hayaan mo lang akong masanay sa sakit, baka sakaling magsawa ako at hayaan ang sariling sumaya ulit...kapiling ang iba
20Maxx04  Nov 2018
waves -26-
20Maxx04 Nov 2018
waves,
slamming against the shore.
overlapping in silent unity
rolling over my head
shutting off my view of the sky
I can't take it anymore
so ill relax a little bit
and forever disappear under the waves of pain
November 10, 2018
laura  May 2017
26
laura May 2017
26
you know deep down
the answer
you want to try it
pressure builds walls
and you like it

got messed up feet
from those heels
tennis shoes and skirts
like a school girl
and i like it

but bad lessons are all
i teach
Kara Jean  Dec 2016
26
Kara Jean Dec 2016
26
Twenty-six
What a **** mess
Kisses hugs with grubby little hands
Manners and crayons
No sleep and working
Trying to follow the chase for something we all crave
Hypocritically misbehaving
The money seems disgusting
Yet makes others smile while holding it tightly
We breed we try to succeed
What does it all mean
Beats me
I'm only twenty-six
I know nothing
Paper and pen scrape up my hand
Bruises hidden and blended in
No words of admiration or advice
Just listen to the lost and pretend to be found
Isn't that what makes the world go around
Mitch Prax  Jun 2018
26
Mitch Prax Jun 2018
26
Another year,
another piece of me
that is getting
left behind.
kellie scranton May 2017
Even when the ink started to run
You helped me find the meaning in the verse
Your cologne smelled like September
And I knew even if we both got lost out there
The sun would still rise and set
I took a lesson from the darkness
I never scorch my tongue on hot coffee anymore
I read the words I used to ignore
emilienne 09 Jul 2018
are you under the impression that you are awake right now?
pay attention to the time that's left, it moves so strangely now
clinging tightly to the blade and all your truths are running down
clinging tightly to the blade and feeling like you're going to drown
this is not life, this is an unsteady decay and you are running out of hours
to contemplate new endings, wondering why you got this life
Next page