Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 7
m a h i l i g  a k o
sa mga bituin
sa malamig na hangin
sa matamis na awitin
kay sarap dinggin
       lalo kung para sa 'kin.

n g u n i t  m a s  h i l i g  k o
mga mata **** tila bituin
mga mapungay na tingin
tuwing nakatitig sa akin
(para 'kong tutumba sa hangin--)
       ikaw at ikaw pa rin.

t u l a d  n a  l a n g  n g  h i l i g  k o
sa mga bagay na hinihiling
mga bagay na 'di para sa 'kin ang alamin
bagay na nararapat lang sa dalangin
mga bagay na maaari lang hingin
       pero hindi kailanman angkinin.
trying to rekindle my passion for writing.
meliza
Written by
meliza  18/F/PH
(18/F/PH)   
123
 
Please log in to view and add comments on poems