Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
Kalungkuta'y nakakalat na sa mapa,
At tiyak mas malalim pa sa sapa.
Kahit magdasal pa sa dalawang Allah,
Laging nakatatak itong mga alaala.

Hindi na makitaan ng ngiti
Kahit magsipilyo ng Hapee,
O kahit kulitin ng Shopee,
Kaligayaha'y tila hindi na maibahagi.
May 5, 2019 - 00:25

Maligayang kaarawan, Papa. Maligayang Pista, Sta. Monica. Ako, maligaya ba?
Meruem
Written by
Meruem  Manila, Philippines
(Manila, Philippines)   
2.5k
   Isabelle and Suzy Berlinsky
Please log in to view and add comments on poems