Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 20
puti ng umaga
ningning sa mga mata
may dagat na dinadala.
dilaw na paningin
buwan nakabantay sa'tin
kalaro natin ang dilim.
bughaw ating langit
paglisan mo ang batid
sabay ang wakas at pikit.

w.c
primary colors.
i leave this piece
open for interpretations.
shia
Written by
shia  Philippines
(Philippines)   
  2.7k
   Midge
Please log in to view and add comments on poems