Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Ikaw ang gusto ng aking puso,
Pero ang utak ko ay gusto kang maglaho.
Sila ay nag-aargumento ng parang na sa korte.
Kailan kaya kita maibabalewala,
Katulad ng pagbalewala mo sa mga ginawa ko.

Kinakalimutan ko na mahal kita,
Pero nung ngumiti ka,
Nahulog nanaman ako sayo.
Kailan kaya mananalo ang utak ko sa laban na ito?
Bunny. I'm getting jealous. Stop playing witg my feelings.
Scaevola Lisianthus
Written by
Scaevola Lisianthus  F/Somewhere
(F/Somewhere)   
836
 
Please log in to view and add comments on poems