Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
Ako ang nandito.
Bakit binabalewala mo?
Ano?
Ano ang dapat na gawin ko para ako ay mapansin mo?
Ano ang meron siya na wala ako?
Ano ang kailangan kong gawin para makita  mo na ako ang nagmamahal sayo?
Ilan?
Ilan na tula ang dapat kong gawin para mapahanga ka?
Ilan na taon pa ang kailangang lumipas para malaman mo na mahal kita?
Ilan beses ba dapat ako tumulong sayo para maliwanagan ka?
Ilan beses ba dapat ako masaktan para lang sayo?
Ilan beses ko ba dapat ipakita sayo na mahal kita?
Ilan beses ba dapat ako magpakatatag at lumaban sa isang pagmamahal na ako lang yung nagmamahal?
Kahit tumingin ako sa iba. Ikaw pa rin talaga. Sana malaman mo :)
Scaevola Lisianthus
Written by
Scaevola Lisianthus  F/In your Heart
(F/In your Heart)   
  711
   梅香
Please log in to view and add comments on poems