Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
mahal
masanay ka na
sa mga bati sa umaga,
sa kamusta,
sa nakauwi ka na ba,

sa mga tula,
sa mga tamang tugma,
at huwag kang mag-alala

hindi lang 'to sa umpisa
dahil hangga't nandiyan ka
hindi ako mauubusan ng mga salita.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
1.0k
 
Please log in to view and add comments on poems