Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2017
abhi- abhi ek geet racha hai tumko jeetey jeetey
abhi abhi amrit jhalka hai amrit peetey peetey
abhi abhi saaso me utri hai saaso ki maaya
abhi abhi hoto ne jaan aapna aur paraya
abhi abhi essas hua jeevan jeevan botta hai
kudh ko shunney banana bhi kita virat hota hai
toh abhi abhi, ji abhi abhi, haan abhi abhi, bus abhi abhi
abhi abhi bhar diye madhukalash saary reete reete
abhi abhi amrit jhalka hai amrit peetey peetey
abhi-abhi ek geet racha hai tumko jeetey jeetey
abhi abhi amrit jhalka hai amrit peetey peetey
toh abhi abhi, ji abhi abhi, haan abhi abhi, bus abhi abhi
abhi abhi samvaad hue hai chaho me aaho me
abhi abhi chandni khuli hai amber ki baaho me
abhi abhi peeda ne khoja sukh ka raen basera
abhi abhi hum hokar peegla sabkuch tera mera
toh abhi abhi, ji abhi abhi, haan abhi abhi, bus abhi abhi
abhi abhi bhar gaya samandar nadiya peetey peetey
abhi-abhi ek geet racha hai tumko jeetey jeetey
abhi-abhi ek geet racha hai tumko jeetey jeetey
abhi abhi amrit jhalka hai amrit peetey peetey
CopyrightΒ© Shashank K Dwivedi

email-shashankdwivedi.edu@gmail.com
Follow me on Facebook - https://www.facebook.com/skdisro
Shashank K Dwivedi
Written by
Shashank K Dwivedi  27/M/Guwahati
(27/M/Guwahati)   
  2.2k
 
Please log in to view and add comments on poems