Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Sa iyong mga binitawan na salita
Tila nawala ang aking sigla
Bumalik ang lahat ng sakit
Lumuha ng paulit-ulit
Niyakap ang basang unan
Pinilit na mawala ang sakit na nararamdaman
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  952
 
Please log in to view and add comments on poems