Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2012
die ompad is die beste                           the detour is the best
    gedeelte van die reis                             part of the journey
       as jy nie verlore raak nie                          if you don’t get lost
kan jy nie die regte pad vind nie                      you won’t find the right path

as jy ontmiddelik op                                     if unexpectedly you
    jou drome                                                        come­ upon
          aankom                                                      ­              your dreams
              sal  jy veras word                                                         you will be surprised

drome is soos                                           dreams are like
     'n fyn skuldery                                           a fine painting
         elke streel                                                 each stroke
              van die verf                                             of the paint

elke kleur                                                  each colour
       elke toon                                                  each tone
              elke emosie                                              each emotion

uitgedink                                               ­    thought out
uitgebrei                                                    ­expanded

en dan skielik is dit                                  and then suddenly it is
wonderlik                                                  won­derful
© jeannine davidoff 2012
jeannine davidoff
Written by
jeannine davidoff
2.2k
     ---, Robert C Howard, ---, JM, Tilly and 7 others
Please log in to view and add comments on poems