Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
sommige mense siele                                                          so­me people’s souls
                                          skyn van hul                                                              ­ shine out of
                                          ligame uit                                                              ­      their bodies

anders is betrap                                                     others are trapped
                  vasgevang                              ­                                                              emb­roiled

in bitter denke                                                                                      in bitter thoughts
in bitter dade                                                             ­                           in bitter deeds
opgevreet                                                  ­                                            consumed
deur        ­                                                                 ­                               by
angst                          ­                                                                 ­           anxiety
jalousie                                      ­                                                             jeal­ousy
gierigheid                                                  ­                                            greed
onsekerheid    ­                                                                 ­                     uncertainty

opgetwis                       ­                                                                 ­        twisted up
onbewus                                                       ­                                         unaware
© jeannine davidoff 2012
die ompad is die beste                           the detour is the best
    gedeelte van die reis                             part of the journey
       as jy nie verlore raak nie                          if you don’t get lost
kan jy nie die regte pad vind nie                      you won’t find the right path

as jy ontmiddelik op                                     if unexpectedly you
    jou drome                                                        come­ upon
          aankom                                                      ­              your dreams
              sal  jy veras word                                                         you will be surprised

drome is soos                                           dreams are like
     'n fyn skuldery                                           a fine painting
         elke streel                                                 each stroke
              van die verf                                             of the paint

elke kleur                                                  each colour
       elke toon                                                  each tone
              elke emosie                                              each emotion

uitgedink                                               ­    thought out
uitgebrei                                                    ­expanded

en dan skielik is dit                                  and then suddenly it is
wonderlik                                                  won­derful
© jeannine davidoff 2012
ervaring het my beindruk                          experience has impressed me
en die fyn lyne                                             and the fine lines                    
is op my vel                                                  on my skin
ingedruk                                                    ­   pressed

                 as ek die lyne streel                           if i caress the lines
                         om hulle te laat                                 to make them
verdwyn                                                      dis­appear
                word ek bekalm                                                       i become calmed

               ontspanning loer in                                                  relaxation peers in
               soos 'n kleintjie                                                        ­  like a young child
                                          wie 'peek n boo'                                                             who plays
speel                                                           ­                    'peek n boo'

drome spoel                                                            ­      dreams spill
                  soos die trek van                                                       like the pull of
                                     die getye                                                            ­      the tides
'n hele oseaan                                                           ­    a whole ocean
                        van lewe                                                             ­            of life    
                                in die verlede                                                          ­    in the past
en 'n hele oseaan                                                          a­nd a whole ocean
                             wat voor my le                                                               ­ lies before me

niemand kan voorspel                                                      no one can predict
              wat sal gebeur nie                                                              ­  what will happen
                           
                 die lyne in my lewe word getrek                                          the lines in my life are drawn
deur die kunstenaar                                                       ­       by the artist
deur die digter                                                           ­            by the poet
deur die tuinier                                                          ­            by the gardener
© jeannine davidoff 2012
as ek klaar in                             when i have finished
             die oomblik verdrink het                        drowning in the moment

kan ek                                       i can
asem skep                                 draw breath

in die diepte                              in the depths
               van my siel                             of my soul
                          is daar ruimte                           there is space
                                    om te groei                                   to grow

en die sade                                 and the seeds
wat ek saai                                 that i sow
sal vrugte gee                             will give fruit

as ek elke vrug                      with each fruit i
                        pluk                                    ­         pick
sal daar groot                       there will be great            
tevredenheid                        satisfaction                    
ontwikkel                  ­           developing
© jeannine davidoff 2012
daar is niemand                           there is no one
wat jou die pad kan bewys         that can show you the way
*** om jou volle                           how  your full  
potentiaal                                      potential
te behaal                                       can be obtained

jy moet leer                                   you must learn
jy moet experimenteer                 you must experiment  
om die ontdekkings te maak      to make the discoveries

en as jy onseker is                        and if you are unsure
om watter direksie te vat             about which direction to take
moet jy net probeer                      you must just persist
todat                                              until
jy jou rigting kry                          you find your direction
© jeannine davidoff 2012
ek loop die fyn lyn                       I walk the fine line
tussen                                            between
sw­em of verdrink                         swimming or drowning

een voet                                       one foot
                  voor                                      ­       in front of
                            die ander                                          the other

stap vir stap                                  step by step

    as ek bekommer                      if I worry
          help dit nie                                it doesn’t help
               die resultaat                               the result
                    is die selfde                                is the same

die lewe gaan maar aan          life just carries on

ek soek die                                   I seek the
         opegewondenheid                       excitement
            van elke                                              of each
            oomblik                                         ­     moment

my sieel                                         my soul
               is gaar                                         is ready
                          om te ontspan                            to relax
soos die                                         just like the

                      springkaan                               ­     grasshopper

moet ek leer                                  I must learn
van die miere                                from the ants
om te bespaar                               to save
© jeannine davidoff 2012
die wind
straal
die angst
van my voorkop weg

die skerp sout lug
vul my met
die prag
wat voor my
verskyn

al die onsekerheid
verdwyn
soos sout wat
met water meng

the wind
caresses
my anxiety
away from my brow

the sharp salt air
fills me with
the beauty
that appears
before me

all the uncertainly
disappears
just like salt
that mixes with water
© jeannine davidoff 2012
Next page