Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
Sa tuwing nakikita kita
na may kasamang iba
Okay lang ako

Sa tuwing nakikita ko kayo
na naghahalikan
Okay lang ako

Sa tuwing naririnig ko
ang mga salitang "mahal kita"
na para sakanya
Okay lang ako

Sa tuwing nakikita ko
ang mga litrato ninyong dalawa
Okay lang ako

Sa tuwing magkayakap kayo
sa harap ko
Okay lang ako

Sa tuwing malungkot ako
Okay lang ako

Sa tuwing nasasaktan ako
Okay lang ako

Sa tuwing may minamahal
kang iba
Okay lang ako

Mahal kita at Okay lang ako

basta't masaya ka
Okay lang ako
Zed Rapadas
Written by
Zed Rapadas  Philippines
(Philippines)   
  4.7k
       brian bernales, Kathy Ong, Bluie, ---, lisa and 1 other
Please log in to view and add comments on poems