Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2016
Kurap.

Ng isang sandali
Para lamang siguraduhin na
Ating mga haplos sa bawat gabi
Ay hindi isang panaginip

O giliw, o akin
Kumurap muli - kahit paulit-ulit
Kumurap. Pumikit.
Hangga't kakailanganin
Hangga't sigurado na tayo
Sa ating mga hakbangin.

Pero aking giliw,
Alam kong alam natin
Na ang mga umaga natin
Ay hindi na madadatnan na magkatabi.
Pangalawa.

R. V.
RV
Written by
RV
1.4k
   ---
Please log in to view and add comments on poems