Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
may mga dahilan kung bakit
di ko nagagawa ang isang bagay,
may mga bagay naman na wala akong
makitang dahilan para di ko ito magawa !!!
kung kailan naman abot-kamay ko na ang pangarap
at tsaka naman di natuloy na parang isang panaginip
siguro nga kasi may mga pagkakataon
na hindi pa kayang ibigay ng panahon
kwento ng rima ninyo
historya ng batikos ko
mula sa puso ang pinaghugutan ko
mga mensaheng patalinghaga
sistemang kamumulatan ninyo
gintong aral ng tula yumabong sana!
sa likod ng himpapawid na tanawin
malaya ninyo na po itong hahawiin!
hindi ko na nga ikukubli ang tunay kong damdamin
sapagkat sa kanyang pangalan ay akin nang inamin**
[6 of 12 marked voices of a dozen clusters of letters]
batikos ~~~ seizure
seven-letter word
< 7 DAYS before X'MAS
Β© copyright 2015 - All Rights Reserved
use your illusion!
don't ever jump into impulsive conclusion
don't get me wrong with yourΒ Β right assumption
for my pen have no blue ink but started again
to draw a shape of apparition.
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems