Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Naaalala mo pa ba noong sabay pa tayong umuwi
Isa iyon sa mgaΒ Β hindi malilimutang sandali
Naaalala mo pa ba noong inaalagaan natin ang isa't isa
Patunay iyon na hindi ko kaya nang wala ka

Naaalala mo pa ba noong sabay tayong kumakanta
Sa mga awit ba minsa'y ginagawang tula
At kapag hindi naabot ang mataas na nota
Sabay tayong tatawa pagkatapos ay kakanta ng iba

Naaalala mo pa ba noong may sumusuyo sayong ginoo
Makamit lamang ang matamis **** oo
Hindi nagkulang sa pagbibigay ng payo
Upang magandang landas ang tahakin mo

Ngayon napatunayan ko na
Damdamin lang pala talaga ang nagiiba
Ngunit mananatili pa rin ang ating mga alaala
Sa ating puso at kaluluwa

Lahat ng mga nabanggit kong alaala
Ay nagawa niyo na ding dalawa
Alam mo ba kung gaano kasakit makita na;
Mas mukha kang masaya kapag kasama mo siya.

**Β© Arlene Rioflorido, 2015
Isinulat ng aking kaibigan na si: Arlene
Cyrille Octaviano
Written by
Cyrille Octaviano  Ph
(Ph)   
  16.9k
       Sylph, AA, Raiza Mae Togado, ---, sltd and 7 others
Please log in to view and add comments on poems