Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2015
O wat zou ik graag
Mijn herinneringen
Aan stukken rijten
Om ze vervolgens
Op een zomermiddag
Buiten op een kleedje
Stilletjes uit te zoeken
Om dan uiteindelijk
De door mij
Zorgvuldig uitgekozen
Momenten
Weer aan elkaar te plakken
Alsof het is
Een oude filmrol
Zodat ik die op
Mijn allerlaatste dag
Af zou kunnen spelen
Justin van Weerden
Written by
Justin van Weerden  Zaandam, The Netherlands
(Zaandam, The Netherlands)   
Please log in to view and add comments on poems