Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Michael Feb 2018
Since day one you already stole my heart
So please take care of it,
For this all I have
And I trust you with all of my love and faith
And I intend to keep those promises that I've made
You know the road I've been through
You know the battles I fought for you
And you know that above all the other girls I will still choose you
For this time, there is no stepping back
You and me still got each others back
Hold my hand and I will hug you back
Tell me that you love me and I will give you the moon and the stars
Those tears and sacrifices was just my battle scars
And I will continue fighting for you;for us,
Until there will be no more odds against us
Michael Dec 2017
The demons already won my soul
My heart's black as a charcoal
Im doing terrible things that I can't control
Im still hurting and crying but my tears,  it doesn't fall anymore
Im trying to climb back up but I still fall
There's nothing more I can do,  my heart's too cold
I'm tired of listening to the words they have told
I'm not that young anymore and I'm not that old
I can't even hear the banging of church bell
It seems like my body is destined to be burned hell
Michael Jan 2016
I think it’s time for you to know
That our relationship is not healthy anymore
So it’s better for the both of us if I shall let you go

Because as time goes by
There will always be tears into our eyes
So this is where it all ends, Thank you and Goodbye.
Michael Mar 2018
I am not a starbucks person, but because of you I learned how
to drink frappucino and a single shot of espresso.
I am not a pizza lover person but because of you, I learned how
to eat a pizza with pineapple on top of it
I always watch my sugar intake but because of you, all of a
sudden I don't care how many donuts I ate
There's so many things that I'm not used to do,
You bring color to my world like a rainbow
And those things that I did is all because of you
It brings me joy and excitement because in every new experience
that I will encounter I always know that there will always be a
"you"
Michael Apr 2018
Isang gabing makasalanan
Ang ating pinagsaluhan
At ang ating mga katawan
Ay nagmistulang isang palaruan
Akala mo tayong dalawa'y nasa isang inuman
At ang iyong katawan ang aking pulutan

Sa ilalim ng mga bituin at buwan
Tayo'y parang naging magkasintahan
At ang mga maiinit nating haplos ay nagbibigay sa'tin ng kaligayahan
Habang ang mga pawisan nating katawan
Ay ating ginamit upang ang init na ating nararamdaman ay maibsan
Ang uhaw sa romansa na aking nararanasan iyong pinunan

Mistula tayong halamang tuyo sapagkat kulang sa dilig
Alam kong walang tayo at sa atin ay wala ang salitang "pag-ibig"
Pero  sa sarap na ating nararanasan ay tila walang makakadaig
Alam kong hindi lang tayo ang tao sa daigdig
Kung kaya ang iyong bawat ungol at halinghing
Ay tila isang musika na may magandang himig

At ngayon na malapit nang magtapos itong ating gabi
Kasabay rin nito ang isang pahiwatig na hindi ko na mahahalikan ang iyong labi
Hindi ko na rin mapapadaan ang aking kamay sa iyong makinis at maputing binti
Sapagkat ito'y isang paghuhudyat na ika'y malapit nang umalis sa aking tabi
At tila isa na rin itong pamamaalam sapagkat tayong dalawa’y hindi na magkikita pang muli
Michael Aug 2018
Every time I look into your eyes
I feel like I'm flying to the sky
And I'm already satisfied for what you are
And for me, you're like a shining star
That lights up my world when I'm going too far

When you're there I feel no fear
Because I already know that you are near
Even though we argue with each other
We are still here, still loving each other
Still holding the hands of one another

I just want to grow old with you,
Just to prove how much I love you
Every word I say is all true
No lies,
No lust,
But all I'm feeling is my true love just for you
Michael Jan 2016
Staring up at the white and blue clear sky
Reaching upon the clouds that’s so high
While thinking about the moment that you’ve said goodbye
And I can’t help myself but to cry
Until I fall asleep and my tears run dry

There’s nothing more I can do
There’s no more you that would say “I love you too”
There’s no more us that will make our dreams come true
There’s no more me if I don’t have you
And there’s nothing left for me, because I already gave it all to you
Michael Jun 2018
I will be here all alone in my room
I will be sipping this liquor and hoping to pass out soon
Don't try to save me just to live in this world that's covered in doom
Because what I am feeling right now can be compared to a flower that'll never bloom
And if I die tonight, just let it be and put my lifeless body under the stars and moon..
Michael Feb 2018
Napakahiwaga ng iyong pag-ibig
Hindi ko alam kung paano at bakit
Pero patuloy pa rin akong kinikilig
Sa iyong ngiti at titig
Mistula akong bumalik sa panahon ng aking panliligaw
Sapagkat ang puso ko'y walang ibang sinisigaw, kundi ikaw
Muntik na akong mabaliw dahil ilang kilometro ang distansya natin at hindi kita matanaw
Pero sa oras na ang iyong palad ay dumampi na sa aking balat
Alam ko sa sarili ko na totoo at tunay ang lahat
Alam kong hindi ako nabubuhay sa isang panginip
At siguradong hindi rin ako pinaglalaruan nitong maloko kong isip
Nandito ka na sa aking harapan
Ikaw ay muli kong nasilayan,nahawakan at muli kitang naramdaman

Napakahiwaga ng iyong pag-ibig
Hindi ko alam kung paano at bakit
Pero patuloy pa rin akong kinikilig
Sa iyong ngiti at titig
Sa tuwing ikaw ay nandiyan ang puso ko'y bumibilis sa pagpintig
Maraming nagdududa at nagtataka pero sa huli pagmamahal pa rin ang nanaig
Samahan na pinagtibay ng panahon at tila malabo nang madaig

At ngayon na patuloy pa rin nating isinusulat ang ating istorya
Na ngayon ay mayroon nang bagong kabanata
At tila ba lalo pang gumaganda ang tema
Asahan mo na mapupuno ng mga magagandang eksena ang bawat pahina
Ako pa rin ang iyong hari at mananatili kitang reyna
Sapagkat sobrang hiwaga ng iyong pag-ibig
At hanggang ngayon ako ay patuloy mo pa ring pinapakilig
isinulat ko para sa kasintahan ko na naiintindihan ang kabullshitan ko
Michael Mar 2018
When a poet falls in love with you,
You will be his queen
You will be the most beautiful lady that they have seen
You will be the subject and protagonist in every story and scene
Because when a poet falls in love with you,
that poet will take away your fears and sorrow
and you can be **** sure that he will wipe away your tears and for you, he sure as hell will catch an arrow
and he will promise you that there is a beauty in every tomorrow

when a poet falls in love with you,
he will surely give you all of his time and attention,
love and affection,
gives you all of his protection,
as if you're the most precious masterpiece in his entire creation
and in times that you'll feel you're all alone,
he will become your favorite superhero without a cape on
because a poet knows how powerful the words are-
he will build your dreams up and through his words, you will become immortal
you will be the center of his universe, you will be his stars and moon
and even though you're thousand miles apart he will never be tired in saying "see you soon"

Because when a poet falls for you,he will use all of his vocabulary
his words,letters, sentences and paragraph will be his armory
because for him, nothing is more precious than seeing his girl happy
#gawangpinoy
#tulangpinoy
#pag-ibig
Michael Feb 2020
I am breathing the same air just like everyone else but am I still alive?
The amount of stress that this life brings to me is just like an avalanche,it keeps on falling down with no plans of slowing down.
I am living on the same planet just like everyone else but am I still alive?
The level of anxiety that I have cannot be measured, it looks like a never ending flow of water down the stream
I am laughing,smiling,cracking up some corny *** jokes,but am I still alive?
Every morning I wake up, I need to put my happy mask on so they can't see the pain, the agony that I am going through.
But once the day is done, I am all alone in my room, dealing with my own demons, fighting this death-in my-head situation.
I have a job and have a decent amount of salary and was able to put up some food on the table just like everyone else but am I still alive?
I wake up early,put on some nice semi-formal clothes, wear some branded shoes, put on some bling but am I still alive?
I have been eaten alive by the demons inside my head, the thoughts of being dead still lingers in my brain each and every day.
The thoughts of me being a burden to the people that I love in my life still stays for a very long time now.
Maybe I'm alive,maybe I'm not. Maybe I'm already dead, maybe I'm just a spirit that's living in someone else's life.
Maybe I deserve to be here,maybe I'm not
Maybe I deserve to exist or maybe everything will be alright if I disappear,forever.
Maybe I am alive who is just waiting that death comes sooner so that he could take me with him.
Michael Sep 2020
Napalitan na ng sigawan
Na dati’y isang malakas na tawanan
Nakaririnding bagsakan ng pintuan
Na nagbibigay kaba sa’king kalooban
Mabibigat na yabag ang bumabagtas paakyat at pababa ng hagdan
Na tila nagpapahiwatig na may nangyaring sagutan,
Nakakabinging katahimikan
Na minsan ay hindi ko ginustong maranasan

Walang katapusan na pagtatalo
Palaging nakalingon sa nakaraan, hindi magawang kalimutan
Ilang taon na ang lumipas ngunit palaging hinuhugot pabalik sa kasalukuyan,
Palaging mayroong argumento
Pero ano ba ang tunay na napapala?
Sino ang nanalo at sino ang natatalo?
Sino ang magdedetermina sa kanilang dalawa na tama na?
Sino sa kanilang dalawa ang unang magtataas at magwawagayway ng kanilang puting bandera?
Hindi lingid sa aking kaalaman na wala isang perpektong pamilya
Hindi maiiwasan ang pagkakaroon nang hindi pagkakaintindihan
Ngunit ang isang away at papatungan pa ng isang away, parang ibang usapan na yan.

Kaya minsan-
Mas pinipili ko na lamang ang mag-isa
Magkulong maghapon at magdamag sa kwarto habang sa’king kama’y nakahiga
Nakikinig sa mga luma’t bagong musika, o ‘di kaya naman nanunuod ng pelikula
Sapagkat iyon ang mga oras nawawala ang aking pangamba
Na baka mayroon sumabog na alitan sa pagitan ni ama’t-ina

Tahan na tahanan,
Napalitan na ng sigawan ang dating malalakas na tawanan
Hindi na ikaw ang munting bahay na masaya kong inuuwian
Punong-puno ka ng tensyon at ang enerhiya sa paligid mo’y hindi na kaaya-aya
Ang tanawin sa iyong apat na sulok ay hindi na maganda
Kung kaya’t tahan na tahanan,
Parehas tayong umasa na ang lahat ay babalik sa dati nating nakasanayan

— The End —