Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Michael Apr 2018
Isang gabing makasalanan
Ang ating pinagsaluhan
At ang ating mga katawan
Ay nagmistulang isang palaruan
Akala mo tayong dalawa'y nasa isang inuman
At ang iyong katawan ang aking pulutan

Sa ilalim ng mga bituin at buwan
Tayo'y parang naging magkasintahan
At ang mga maiinit nating haplos ay nagbibigay sa'tin ng kaligayahan
Habang ang mga pawisan nating katawan
Ay ating ginamit upang ang init na ating nararamdaman ay maibsan
Ang uhaw sa romansa na aking nararanasan iyong pinunan

Mistula tayong halamang tuyo sapagkat kulang sa dilig
Alam kong walang tayo at sa atin ay wala ang salitang "pag-ibig"
Pero  sa sarap na ating nararanasan ay tila walang makakadaig
Alam kong hindi lang tayo ang tao sa daigdig
Kung kaya ang iyong bawat ungol at halinghing
Ay tila isang musika na may magandang himig

At ngayon na malapit nang magtapos itong ating gabi
Kasabay rin nito ang isang pahiwatig na hindi ko na mahahalikan ang iyong labi
Hindi ko na rin mapapadaan ang aking kamay sa iyong makinis at maputing binti
Sapagkat ito'y isang paghuhudyat na ika'y malapit nang umalis sa aking tabi
At tila isa na rin itong pamamaalam sapagkat tayong dalawa’y hindi na magkikita pang muli
Michael Mar 2018
I am not a starbucks person, but because of you I learned how
to drink frappucino and a single shot of espresso.
I am not a pizza lover person but because of you, I learned how
to eat a pizza with pineapple on top of it
I always watch my sugar intake but because of you, all of a
sudden I don't care how many donuts I ate
There's so many things that I'm not used to do,
You bring color to my world like a rainbow
And those things that I did is all because of you
It brings me joy and excitement because in every new experience
that I will encounter I always know that there will always be a
"you"
Michael Feb 2018
Since day one you already stole my heart
So please take care of it,
For this all I have
And I trust you with all of my love and faith
And I intend to keep those promises that I've made
You know the road I've been through
You know the battles I fought for you
And you know that above all the other girls I will still choose you
For this time, there is no stepping back
You and me still got each others back
Hold my hand and I will hug you back
Tell me that you love me and I will give you the moon and the stars
Those tears and sacrifices was just my battle scars
And I will continue fighting for you;for us,
Until there will be no more odds against us

— The End —