Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
The musk scent I smell in your body,
In your hanky and the clothes you wear
Lingers in my memories

I bathed it upon me to see and feel the nearness of you.

Sans distance
And we are lovers
Across oceans and where our mind and hearts could flow
Connecting that olfactory sensation, the warmth of your body
In the wideness of your shoulders and the thoughts of it
Just the thoughts of it,
Makes me linger to your sweet caress.
The kiss of a thousand songs of forever.
You tuck your tummy
You wish it is flat
You neglect its wishes
All she wants is listen
And give her dire attention


Your belly
The seat of creation
Find the chakra of passion
Expanding to the universe so designed
Feed her with nurturance

It gives you butterflies
It constipates with unease

Ditch the girdle
The belly jeans
That which constricts its breath
Celebrate its roundedness

Walk and be proud as tall as a tree
Honor thy Womb.
River runs dry
Atmosphere dense
In a flash, it drops from heaven
Noisy beats to wet the thirsty ground.
All poets are epic
Pages are left unfinished
A Work-In-Progress
Hindi ako Balagtas
Hindi ako Kabesang Sisiw
Ngunit igagawa kita ng binalaybay  na epiko

Hindi ako Amorsolo
Hindi ako Botong Francisco
Ngunit ipipinta kita sa dalampasigan ng aking puso


Hindi ako Rizal
Hindi ako Bonifacio
Ngunit buhay ko'y iaalay sa'yo


Hindi ako si Alden Richards
Hindi ako James Reid
Ngunit sa tingin ko, God gave me you.
Ito ng kulay ng iyong puso

Ang kulay ng lipstik

Na binili ng iyong ina nung ikaw ay tinedyer

Ang kulya ng bulaklak na binigay sa iyo sa araw ng mga puso
ng iyong manunuyo

Hindi babanggitin ang rosas na niregalo sa yo
ng kaibigan **** babae sa kampus nang ikaw ay nasa
kaibuturan ng iyung kabataan,

Ang kulay ng mga di mabilang na mandirigma sa kabukiran

Na sumisigaw ng kapayapaan.
Ang kulay ng butil sa unang dapyo ng sikat ng araw

Sa panahon ng anihan.

Ang kulay ng asukal na muscovado mula sa pawis ng mga manggagawa sa azucarera

Ito ang paborito **** kulay noon.


Sa gitna ng lakbayin na masukal

Ginusto **** maging mapusyaw

Ngunit ang iyong pag-aalab ay puno ng kulay na ito

Sa iyong mga kapatiran sa masa


Pagsigaw ng hustiyang pang-ekonomiyaIpagbunyi ang kulay ng iyong puso!Ang sing-init na kulay na nararamdaman mo hanggang ngayon
Kahit na pumupusyaw ang iyong kabataan,

Nanatili itong kulay ng iyong pag-aalab.
There is a fire tree burning
Inside my heart for you

This flame is burning deeply
I still feel the sensation of your kiss
And longing for your gentle caress

But my mind still struggling in complete surrender

Close your eyes, you will see eternal flame
Do you feel the beatings of it
For you
The stars twinkling in my eyes
Because of you.

If you only knew
The enigma of your presence bridges
Now and Forever.
Next page