Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2017
Hindi ako Balagtas
Hindi ako Kabesang Sisiw
Ngunit igagawa kita ng binalaybay  na epiko

Hindi ako Amorsolo
Hindi ako Botong Francisco
Ngunit ipipinta kita sa dalampasigan ng aking puso


Hindi ako Rizal
Hindi ako Bonifacio
Ngunit buhay ko'y iaalay sa'yo


Hindi ako si Alden Richards
Hindi ako James Reid
Ngunit sa tingin ko, God gave me you.
Written by
Mary Ederline Mamburam  Bacolod City, Philippines
(Bacolod City, Philippines)   
1.2k
 
Please log in to view and add comments on poems