Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   hindi   kahit   mahal   mga   kita   kung   bayan   pilipinas   halik   aking   pero   akong   kong   kaya   man   nya   sheki   sya   nababawasan   wala   matikman   pagkat   kapag   rin   nang   parang   lang   paano   puno   mas   alam   sinabi   kahirapan   naman   pera   suoting   tulad   iniwan   hipokritong   pagtingin   katawan   kapintasan   lasang   sino   magandang   patuloy   buang   mali   mini   parin   pinagpapantasyahan   sariling   nilang   tao   sana   nalulunasan   ito   nikotina   ulo   lumulutang   bawat   maituturing   tuwing   nagsimula   pagkakautang   talamak   mamahalin   takam   wag   yakap   lagusan   problema   mananatiling   malaki   gusto   humihingi   genie   size   tinik   maaakit   paborito   droga   labi   iba   kusang   masaya   teritoryo   sakaling   mahagkan   loob   nasa   bangkay   ibalik   nakikita   siguro   dibdib   traffic   bakit   sinilangan   libog   marami   kang   sinta   ikaw   nalulungkot   bubog   kaba   hagdanan   pumanik   iiwan   pipilitin   walang   bayad   prefer   tama   aminin   maligaya   ako   mapagdamutan   lagi   iyong   karagatan   nilalang   maitatago   makatagpo   tuwina   sabihin   matatakasan   mahalina   piling   beanie   siya   puso   hihilingin   pantasya   nahulog   nakasanayan