Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Riley Apr 2021
iufoje mi fartas ke la stratoj fakte promenas sur mi
mallumo neniam timis min
nek morteco

sed la noktoj longiĝos per pli cigaredoj
mi fumos, mi fumos, mi fumos ĝis mi ne plu eblas
kaj mi provos ne forpeli denove

kraĉaĵo punktas la trotuaron kiel DNA petanta helpon
ĝi ne troviĝos bedaŭrinde
vojeto da soleco

"iru kacen" al la bluaj flagoj
aprilo cedas al majo
kaj majo cedos al sunbruligoj kaj malgracia babilado

tamen, mi pretas por ĉio

— The End —