Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
solEmn oaSis Nov 2015
ayoko na sanang
bigyan ka pa ng
dahilan para mahalin ako

para kapag dumating yung
oras na maiwan man kita
hinde ka gaanong masasaktan

maalala mo man ang panahong
sinusuyo pa kita ng higit sa iba

patunay lang na hanggang
sa huli,,,kapakanan mo pa rin
ang nagingibabaw sa puso't isipan ko

Lumalamig na ang simoy ng hangin
at ikaw sana ang di ko gustong pigilin
pero " KUNG PANO YON? "
siguro kapag wala nang atraksyon!
kung alam mo lang,ang sarap mo talagang damhin kumpara sa apoy at tubig,
at habang nanatiling ako ay lupa, madalas ikaw ang kasamahan nitong  pag-ibig!

— The End —