Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Kulden mod mine fødder
Håbet i mit hjerte
Vinden mod min kind
Min krop fuld af smerte

Tusinde lys
På himmelen at skue
Tag mig nu med
Vær min frelser due
Inspireret af "Den lille pige med svovlstikkerne"

— The End —