Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
HYA Jul 2017
Noong una, ika'y napakalambing
Walang salita sa iyo ang maihahambing
Ating pag-uusap ay hindi natatapos
Hanggang sa aking boses ay makapos

Ngayon, parang ako'y kinakalimutan na
Hindi ko nga alam kung may tayo pa ba
Ngunit para sa'yo, magtitiis ako
Magtitiis ako hanggang ako'y malumpo

Gusto kong bumalik ang dating ikaw
Yung lalaking hindi nabubusog sa isaw
Yung mga araw na kung saan ika'y dumidikit
sa akin na para bang nang-aakit

'Wag kang mag-alala, magtitiis ako
Kung pwede lang sana, aking paa'y ipapako
Magtitiis ako, huwag kang mag-alala
'Wag mo lang sasabihin na ayaw mo na
Magtitiis ka rin ba katulad niya?
-The continuation (reply, rather) of this poem is entitled 'Magtitiis Pa Rin Ba?'  
I hope you enjoyed~

— The End —