Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
NoctOwl Mar 2020
Andaming nag bago, noh?
Mga bagong mukha
Mga naalala ko na lamang sa mukha
Ano ba ulit ang iyong ngalan?

Marami na rin palang namaalam
Mga namalagi sa ibang lugar
Mga lumisan sa mundong ibabaw
Ikaw, saan ka na nananahan?

At itong mga dating maliliit na bata
Ngayon ay nagsilakihan na
Ang karamihan ay napariwara
At ang iilan ay hindi nawalan ng pag asa

Masyado siguro akong naging abala
Upang hindi mapuna
Kilala pa rin kaya ako
Ng komunidad na kinalakihan ko?

— The End —