Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
NoctOwl Mar 31
Mag aral ka nang mabuti
habang ikaw ay estudyante
Nang sa iyong Paglaki
Maging mamamayan na mabuti

Oh may inuman
Sa akin ang pulutan
Ikaw kaibigan?
Toka mo ay alak naman

At sa aking pag-uwi
Ako ay napaluhod
Sa relasyon natin Ama
Minahal ako kahit walang ambag
NoctOwl Mar 31
Dream catcher
For my haunting dreams
The gift I received
On Christmas Eve

At last, it is love!
I giggle and laugh
Until I fell asleep
With a little smirk

Still sleepy, stretching my arms
Why cannot I touch a hand?
Looking for you but cannot find
My recent nightmare, you become.
NoctOwl Oct 2021
It is new to me
To feel happy,
To celebrate.

It is a foreign thing
To laugh
Genuinely.

Is this the new normal?
Rejoicing,
Experiencing heaven.
NoctOwl Feb 2021
Sunset is your favorite
Lest you forget
The sun goes down
And let the moon takes its place  

You treasured your sleep
And enjoy a peaceful rest
Hoping that there will be
Another day to see

Dancing in the rain?
How great it is!
The rain drops
For it is too much for the clouds

For there is beauty
In letting go
And there is joy
In moving on
NoctOwl Mar 2020
Andaming nag bago, noh?
Mga bagong mukha
Mga naalala ko na lamang sa mukha
Ano ba ulit ang iyong ngalan?

Marami na rin palang namaalam
Mga namalagi sa ibang lugar
Mga lumisan sa mundong ibabaw
Ikaw, saan ka na nananahan?

At itong mga dating maliliit na bata
Ngayon ay nagsilakihan na
Ang karamihan ay napariwara
At ang iilan ay hindi nawalan ng pag asa

Masyado siguro akong naging abala
Upang hindi mapuna
Kilala pa rin kaya ako
Ng komunidad na kinalakihan ko?
NoctOwl Mar 2020
Here I long
For apologies from
The people
Who offended me

Here I ask
For explanations from
The people
Who treated me poorly

But deep inside
I know
The one
That needs to be sorry

Hence here I am
Asking for
Forgiveness,
I am sorry
NoctOwl Oct 2019
'Cause I can' t understand why
But He said, "I am here"

And I asked how
Yet He said, "let me show you"

For in this suffering I long
Not for an answer but a companion
Next page