Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Meruem Dec 2018
Di ko na alam.
Sobrang lugmok tangina!
Isang lamok nalang,
At baka matapos na.
HAHAHAHAHAHAHA PUKINGINA TALAGA DI KO NA ALAM ANONG MARARAMDAMAN SOBRANG LUGMOK PUTA TALAGA!!!!!!! HAHAHAHAHAHAHAHA THEO TARA NA INOM NA TAYO TANGINA!!!!

— The End —