Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Hazel Aug 2018
Deja-vu
På en måde
Og så alligevel
Ikke.
-Hazel

— The End —