Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2013
Sa pagtulog mo
ang tanging hiling
ay mayakap ka.
Ang bawat awit
na hinuhuni ng aking puso
ay alay
para lamang sayo.

Nakakapit sa pag-asang
magdadaop muli ang ating mga palad,
na matititigan kong muli
ang iyong mga mata
habang
ang ating mga labi
ay unti unting naglalapit
para sa isang halik
na pinakaaasam.
Ang halik
na siyang bubuhay muli
sa daloy
ng ating minsang ipinangakong
pag-ibig na wagas.

*note: This poem is in the Filipino/Tagalog language from the Philippines
mims
Written by
mims  Neverland
(Neverland)   
Please log in to view and add comments on poems