Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2022
Hindi ikaw ang dulo, simula at gitna
ikaw ang nag-iisang pahina,
sa pagbuklat ay pangalan mo ang makikita
hindi pa man ubos ang tinta
mga kamay ay pagod na
maaari ba kitang makasama, aking pahinga?
kim
Written by
kim  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
  493
     Skiela and ToxicMellowFellow
Please log in to view and add comments on poems