Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2021
Sa dilim at tahimik ng silid,
Tunog ng malamig na ihip ng hanging dumadampi,
Sa mga pader na nakapaligid,
Isip koy nakahimlay, nakakubli.

Ipinipikit ang mga mata,
Sinusubukang sumisid sa dagat ng antok at pahinga,
Subalit hindi malunod itong kaluluwa,
Ayaw lumubog,Β Β umaangat nang kusa.

Kay raming palaisipan,
Kay raming katanungan,
Kasagutan, hindi kailangan,
Panahon ang may alam.
Taltoy
Written by
Taltoy  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
890
   Khoisan
Please log in to view and add comments on poems