Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2021
Sa bawat ligaya natatamo kaakibat nito ang kalungkutan
Sa bawat halakhak may nakakubling puot
Sa bawat liwanag ay may aninong sumisilip
Ang buhay ay di puro sarap kundi may hirap din
Sa dako paroon aking hinihintay ang pagsilay muli ng araw
Dahil ang bukas lagi may bagong pag asa
Wag magpakulong sa mga kasalukuyan ala ala
Patuloy na humayo at wag kalimutang lingunin ang bakas ng kahapon
Kurtlopez
Written by
Kurtlopez  30/M/Rosario Cavite
(30/M/Rosario Cavite)   
1.0k
   Imran Islam
Please log in to view and add comments on poems